Významný badatel Berounské keramiky PhDr. et Mgr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. z Univerzity Karlovy napsal: „Evropský význam berounské keramiky je nepochybně pádným argumentem pro zřízení samostatného Muzea berounské keramiky v Berouně; město Beroun by se zajisté mělo...