Škorpilová Jana

Keramika
Název: JANINA KERAMIKA
Řemeslo: točený porcelán
Odkaz: www.instagram.com/janinakeramika
Pozice na příští akci: