Jirásková Kateřina

Řemesla
Název: KACHNOPES
Řemeslo: malba na textil recyklace
Odkaz: www.facebook.com/kachnopes
Pozice na příští akci: