Jarošek Tomáš

Řemesla

Název: HARMONIE ZVUKU

Řemeslo: kalimby, zvonkohry, harfy a další relaxační hudební nástroje
Odkaz: www.harmoniezvuku.cz