Hájkovi Marie a Milan

17. hrnčířské a řemeslné trhy | Řemesla
Název: ART TIFFANY
Řemeslo: sklo vitráže lampy
Odkaz: www.hkregion.cz/dr-cs/100863-vitraze-a-dekorace-tiffany-technikou-od-marie-hajkove
Pozice na příští akci: