PŘIPRAVUJEME 19. JARNÍ HRNČÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY BEROUN

Archiv
3. 3. 2021 |

Hrnčířské a řemeslné trhy Beroun v roce 2021 závisí na aktuální situaci a preventivních opatřeních. Venkovní akce považujeme za nejbezpečnější, odborné posudky podle asociace několikrát potvrdily, že nakupování na vzduchu je z hlediska šíření nákazy bezpečnější, než v uzavřených prostorech. Navíc jde o maximální podporu převážně českých, uměleckých řemesel, která je v současné době opravdu potřebná. Proto jsme připraveni a nadále organizaci trhů  nevzdáváme. Není však stále jisté, jestli trhy proběhnou v daném termínu, či je budeme datumově podle aktuální situace, v kalendáři opět posouvat. Zdraví nás všech je pochopitelně to nejdůležitější, dodržovat aktuální nařízení je nutné. Snad ale nový rok 2021 bude pro nás příznivější a trhů na Husově náměstí se opět dočkáme, byť alespoň v omezeném počtu vystavovatelů. Zároveň, bude-li nutné, počítáme s ochranou úst, s rozestupy atd. Takto jsme připravili hrnčířské „malé“ trhy v září 2020 na pražském Výstavišti a máme tedy zkušenost s organizací i za těchto podmínek. Stýská se nám, není to ono, ale na atmosféru trhů, tak jak ji 25 let známe, si budeme muset bohužel počkat…

V současné době není jiná jistota, než prozatím zůstat ON-line. Vytvořili jsme pro vás tedy tyto nové stránky, kde vám alespoň virtuálně představíme keramiky a řemeslníky, které již znáte z předešlých ročníků a některé snad letos v Berouně uvidíte také naživo. Naši věrní fanoušci si již určitě zjistili, že Hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně budeme opět věnovat vybranému řemeslu trochu více. Témata předchozích ročníků byla mozaikář, sklář, kovolitec, kameník, dřevěné hračky a loutky aj. Letos jsme připravili trhy na téma: zvony, zvonky, zvonkohra. Na co se tedy můžete těšit?

Zvony, zvonky, zvonkohra

Nejstarší zvony na českém území máme doloženy v 9. století. Od 14. století se v českých zemích začínají zvony také vyrábět. Svého vrcholu co do počtu i kvality výrobků dosáhne české zvonařství v 16. století. Po třicetileté válce dochází k jeho úpadku. Nejvíce jsou zvony postiženy rekvizicemi první a druhé světové války, které zničily asi dvě třetiny českých zvonů. Ve 2. polovině 20. století v Česku působí tři velké zvonařské dílny, a sice Rudolf Perner v Českých Budějovicích, Manouškové v Praze na Zbraslavi a Dytrychové v Brodku u Přerova.

A  jedním z vystavovatelů, kteří vám toto krásné, umělecké řemeslo v Berouně na trzích představí je právě ta z nejvyhlášenějších, zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová.

Tradice výroby

Josef a Laetitia Dytrychovi založili zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova v roce 1950. Řemeslně i umělecky neobvykle náročné zvonařské řemeslo dokázali zvládnout a dovést na zcela mimořádnou úroveň pouze vlastním úsilím a studiem.

Když po patnácti letech tvůrčí práce zakladatel firmy Josef Dytrych náhle zemřel, paní Laetitia v manželově započatém díle pokračovala odvážně sama. Brodecká dílna poskytla kostelům v naší zemi stovky umělecky ztvárněných zvonů, které v nich chyběly po válečných rekvizicích. V osmdesátých letech minulého století převzala rodinnou firmu pokračovatelka rodu Marie Tomášková – Dytrychová. Vybudování nových dílenských prostor tehdy předznamenalo řadu dalších významných úspěchů. Roční produkce činila v této době zhruba 1500 zvonů všech velikostí.

Zvonařská dílna Dytrychových, dnes již vedená představitelkou třetí rodinné generace, paní Leticií Vránovou – Dytrychovou, oslavila 1. května roku 2015 65.výročí svého založení.

Ostatní umělecká řemesla samozřejmě opět nebudou chybět, a to jak původní, tak i současná. Keramika, porcelán, sklář, kovář, košíkář, tkalci, brašnáři, řezbáři, hračky, loutky, originální šperk a mnoho dalších tradičních i současných řemesel. Omezení se bude pravděpodobně týkat občerstvení na místě. Oblíbené vína, medovina a delikatesy bude možné zakoupit pouze balené sebou.

Na změny termínu trhů včas upozorníme. Sledujte naše stránky.

Děkujeme vám za úžasnou podporu, objednávky a nákup přímo u autorů, řemeslníků, přes naše on-line stránky:  www.htberoun.cz/vystavovatele.

 

Informace pro vystavovatele:

 

Výběr vystavovatelů na následující trhy v roce 2021 je již uzavřen. Pokud se místo uvolní, vybíráme náhradníky z naší kartotéky, nikoli formou přihlášky. Pokud jste tedy keramik, či jiný umělecký řemeslník a máte zájem být zařazen do naší kartotéky, pošlete odkaz na vaše webové stránky, nemáte-li, stačí kontakt a dvě fota z vaší tvorby na htberoun@seznam.cz.

 

Hlavní kritéria výběru jsou ověření autorské tvorby a vysoká kvalita řemeslného zpracování. V současné době vybíráme pouze umělecká užitá řemesla, což je také koncept našich trhů. V oboru textilním jsou to tedy např. tkalcovství, tvorba tapisérií, krajkářství a vyšívačství, nikoliv oděvní návrhářství. Tomuto tématu se věnují organizátoři jiných akcí o módním designu.

 

Bohužel z důvodů covid19 až do odvolání rušíme stánky s občerstvením.

V Berouně! Ale opět brzy na viděnou, doufáme*

Vaše Hrnčířské a řemeslné trhy Beroun

 

Hrnčířské trhy Beroun